Hijyen Nedir?

Dünyada, toplam hijyen bilincindeki artışa paralel olarak çamaşır hijyeni de hak ettiği önemi kazanmıştır.

Çamaşır hijyeni tekstilin temizlenerek kirlerinden arındırılması, lekelerin çıkarılması ve kontaminasyon riski oluşturan etkenlerin ortadan kaldırılmasıdır. Çamaşır temizliğinde hijyenden bahsedebilmek için, tekstil üzerindeki sağlığa zararlı mikroorganizmaların uzaklaştırılması gerekir. İyi bir dezenfeksiyon “kimyasal” ve “termal” güçlerin kullanılması ile başarılabilir. Bu çabalarda başarılı olabilmek, bir dizi karmaşık faktörün dikkate alınması ve uygun koşulların yaratılması ile mümkündür.

Hijyen Neden-Nasıl ?

hj1ETİLEN Hijyenik Çamaşır Yıkama Fabrikası’nda “hijyen” standartları daha lojistik anında başlar ve kirli çamaşırlarla, temiz çamaşırlar tamamen farklı araçlarla sevk edilir. Kirli arabası her enfekte çamaşır sevkiyatının ardından “dezanfekte” edilir. Çalışma ilkelerimiz ve AB standartları gereği; fabrikada “enfekte çamaşır girişi, enfekte olmayan çamaşır girişi ve temiz çıkışları birbirlerinden tamamen ayrılmıştır. Hastane çamaşırları ile otel, restoran, yurt gibi diğer müşterilerin çamaşırları tamamen farklı makinalarda yıkanmaktadır. Enfekte olmayan çamaşırlar “mavi”, “enfekte” hastane çamaşırları ise özel “kırmızı” çuvallarda taşınır ki bu da bir AB hijyen standardıdır. Kirli aracıyla gelen enfekte çamaşır; koruma tedbirleri eğitimi almış personel yardımıyla tamamen izole edilmiş bir koridordan, “enfekte çamaşır yıkama prosedürü gereği” 85 derecede 15 dakika “Termal Dezenfeksiyon” işlemine tabii tutulacağı “hijyen”e uzanan yolculuğuna başlar. Medikal Bariyer tipli bu makinaların temiz çamaşır çıkışları duvarın arkasındadır. Medikal Bariyer tipli makinalar enfekte çamaşırlar söz konusu olduğunda hayati önem taşır...

AB Standartları

“Hijyenik Çamaşır Yıkama” konusunda uygulanan yöntemler ülkelere göre değişiklik göstermektedir. ETİLEN Hijyenik Çamaşır Yıkama Fabrikası’nda her aşamada AB üye ülkerince kabul edilmiş olan normların en üst değerleri kullanılmaktadır.

ETİLEN çatısı altındaki çamaşırların hijyene uzanan yol haritası;

* Kirli ve temiz çamaşırlar için farklı servis araçları kullanılmaktadır.

* Enfekte çamaşırlar – enfekte olmayan çamaşırlar ayrı ortamda yıkanmaktadır.

* Kirli girişleri ile hijyenik yıkanmış çamaşır çıkışı tamamen ayrıdır. Enfekte çamaşırın bulunduğu bölümlerle diğer kısımlar, hava akımına bile mahal verilmeyecek kesinlikte izole edilmişlerdir.

* Enfekte çamaşırlar fiziki olarak bölünmüş alanlarda medikal bariyer tipi makinelerde “85ºC Termal Dezenfeksiyon” işlemine tabi tutulmaktadır.

* Şebeke suyu tamamen arıtılarak bakterilerden arındırılmakta ve sertlik derecesi 4-5 Fransız sertliğine düşürülmekte, bu da çamaşırların grileşmesini önlemekte ve ömrünü uzatmaktadır.

* Laboratuarda su ve yıkama analizleri yapılarak hijyen standardına dönük çalışmalar ve araştırmalar sürekli olarak yenilenmektedir.

* Su seviyeleri, süreler, sıcaklık lekelere göre ayarlanmakta, deterjanlar ise tam otomatik dozajlama üniteleri tarafından makinelere otomatik olarak verilmektedir. Bu işlem “hatasız dozajlama”yı sağlamaktadır.

* Çamaşırlar Türkiye’de ilk kez kullanılan 1300 çarşaf/saat kapasiteli silindirik ütü makinesi tarafından ütülenmekte ve katlanmaktadır.

* Ütüleme işleminde müşterilerimiz, sistem seçeneklerinden mevcut stok alanlarına uygun katlama şeklini tercih edebilmektedirler.

* Kapasite yüksekliğinin getirdiği avantaj sayesinde, müşterilerimize; seri, kaliteli, standartlarımızdan taviz vermeden kusursuz hizmet sunulmaktadır